Strona w przebudowie, zapraszamy wkrótce.

 

ELTEL sp. z o.o.

ul. Albańska 17

60-123 Poznań

 

tel.  +48 61 886 16 00

fax. +48 61 886 16 03

eltel@eltel.poznan.pl

www.eltel.poznan.pl

 

NIP: 779-21-83-013

REGON: 634370418

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr: 0000123736

Kapitał zakładowy: 238.750,00 PLN